Vant Orkideprisen 2021

På torsdag 2.September, deltok representanter fra Pure Norwegian Seafood på Nordmørskonferansen og mottok Orkideprisen 2021. Orkideprisen deles ut til bedrifter i Nordmøre som har lagt en ekstra god innsats i nærings‑, bedrifts- og kompetanseutvikling, i tillegg til å praktisere positiv markedsføring av regionen både innad og utad, og å føre gode samarbeidstiltak.

Pure Norwegian Seafoods ledelse og medarbeidere er en meget innovativ og hardtarbeidende gjeng, som setter kvalitet og produktutvikling svært høyt. Bedriften viser et stort samfunnsansvar og er vel ansett i lokalsamfunnet. Den er svært godt kjent for sine merkevarer, og er en god ambassadør for kommunen og regionen både nasjonalt og internasjonalt.
https://​www​.nipr​.no/​f​o​k​u​s​/​p​u​r​e​-​n​o​r​w​e​g​i​a​n​-​s​e​a​f​o​o​d​-​a​s​-​t​i​l​d​e​l​e​s​-​o​r​k​i​d​e​p​r​i​s​e​n​-​2021​.​32550​.aspx

Motiverer til å fortsette

Pure jobber kontinuerlig med implementering av innovative tiltak som omfatter blant annet hjerteforskning, visningssenter og produksjonsmetoder som har formål å komme bedriften og fiskerinæringen til gode. Orkideprisen motiverer Pure til å fortsette å utvikle og implementere tiltakene som trengs for å drive næringen framover.