PURE spiller på lag med naturen! Nærhet til åpent hav og lav befolkningstetthet gir oss privilegier i form av ren natur, rent vann og rent hav. Miljøbevissthet handler om ydmykhet overfor og respekt for naturen. Det handler om gleden av å kunne oppleve den – og om å ta vårt ansvar for å bevare den slik den er.

 

VISJON


Målet til PURE er å produsere den beste laksen i verden! Vi skal være førstevalget for røykerier og produsenter som har som mål å lage produkter i verdensklasse.

Produktene fra PURE skal være best på smak, sunnhet og kvalitet.

KOMMER SNART: SPOR DIN LABEL ROUGE-LAKS


Velg utløpsdato fra gjelleklipsen:  

EKSEMPELDATA

Pakket:
Lokalitet:

 

MILJØPROFIL

 
”Pure” innebærer bevisste planer for hvordan vår bedrift skal skåne naturen mest mulig. Der vi har valgmuligheter i egen produksjon, transport og emballasje, velger vi de løsningene som er best for våre lokale omgivelser og klimaet globalt.

Pure Norwegian Seafood, og Pure Farming produserer i små skala i små enheter, og vi gir laksen god plass! På denne måten produserer vi en bedre laks, og vi påvirker miljøet mindre.

Miljøet rundt oss overvåkes gjennom visuell overvåkning, MOM, undersøkelser av og med veterinærer, dykking og ROV-undersøkelser.

 

PURE spiller på lag med naturen! Nærhet til åpent hav og lav befolkningstetthet gir oss privilegier i form av ren natur, rent vann og rent hav. 

 

HYGIENE OG MATVARESIKKERHET

 
Pure Norwegian Seafood ønsker å være i toppen på kvalitetssikring og hygiene i vår produksjon og i våre produkter. Vår kvalitetsleder jobber målrettet og aktivt for å skape et kvalitetssystem med høye standarder. Vi krever sporbare produkter fra våre leverandører og kan derfor også gi full sporbarhet til våre kunder. Det utføres regelmessig mikrobiologisk produkt- og renholdskontroll i vår produksjon.

0
grunner til å velge Pure Norwegian Seafood!