Tatt av

Sammen om å bedre laksens hjertehelse

I fiskerinæringen er det viktig å sikre god kunnskapsinnhenting og erfaringsoverføring for å løse de utfordringene næringen står ovenfor. CMS og fiskens hjertehelse er en av utfordringene som Pure Norwegian Seafood har valgt å bidra til å forske på. Pure leder et samarbeidsprosjekt med forskere fra Møreforskning, NTNU/ St. Olavs og Akerblå.

Pure stiller laksen sin til rådighet

I dag dør 55-60 millioner laks årlig i norske oppdrettsanlegg. Laksen hos oppdrettsselskapet Pure Norwegian har imidlertid merkbart bedre helse. Et forskningsprosjekt skal nå gi innsikt i årsakene. Funnene vil kunne komme hele næringen til gode. Hjerte for laksen (Sevaldsen, 2020)

Bilde: Sara Rønning
For å forstå mekanismene bak god og dårlig hjertehelse hos laks er det naturlig å ta utgangspunkt i høykvalitetslaksen som Pure Norwegian Seafood produserer og sammenligne hjertehelse med laks som ikke når opp til samme kvalitetsstandard
Initiativtaker Svein-Erik Gaustad i Møreforsking
Bilde: Joachim Borøchstein

Spennende Utvikling

Det er mye spennende som skjer på dette feltet akkurat nå. I tillegg til dette prosjektet så har Møreforskning sammen med NCE Aquatec og Lerøy, fått innvilget et forprosjekt i Trønderlag. Formålet er å benytte strykene som ligger i tverrfaglig kompetanse til å finne ut mer om utfordringene knyttet til forekomst av CMS og laksens hjertehelse.

Tidligere i sommer var Svein Erik Gaustad på besøk her for å låne laksen vår. Ved hjelp av medisinsk utstyr oppnådde de suksess med å stoppe et laksehjerte for så å gjenopplive det. Det er spennende å følge med på denne utviklingen, og det er stor tro på at gevinstene av prosjektene kan bli store i fremtiden.