Standard Atlantisk Laks

Laks fra Pure Norwegian Seafood er oppdrettet i farvannene rundt Averøya og Smøla. Siden hele vår produksjon er innrettet etter den franske Label Rouge-standarden, vil også vår konvensjonelle standardlaks ha høy kvalitet og gode verdier av vitaminer og Omega3 fettsyrer. Dette er fordi denne har fulgt store deler av programmet til LR-laksen.