Ministerbesøk på Atlanterhavsveien

Omgitt av vakre omgivelser på Atlanterhavsveien ligger tomten der Pure Norwegian Seafood AS har lyst til å bygge et visningssenter for laks. Visningssenteret skal bygge bro mellom folk i havbruksnæringen og de som enda ikke har kjennskap til den. Formålet er å blant annet å gi besøkende en innsikt i laksenæringens fortid, samtid og fremtid og det med særlig fokus på høykvalitetslaks og bærekraft.

Løfte frem Næringen og Regionen

De siste dagene har fiskeriministeren vært på en rundtur i Møre og Romsdal for å besøke viktige aktører som er med på å styrke Norge som en verdensledende fiskeri og havbruksnasjon. På mandag besøkte han tomten på Atlanterhavsveien der det ønskes å utvikle et visningssenter for laks med en sjølokalitet 3-4 minutter unna hovedpulsåra for turistbesøk i Norge.

Akkompagnert av reiselivssjef Torunn Dyrdal, presenterte daglig leder Eldar Arne Henden, og forretningsutvikler Anders Marthinussen planene med entusiasme. Visningssenteret skal ikke bare bygge kunnskap om lakseindustrien, det skal også sysselsette flere mennesker, utvikle Møre og Romsdal som reiselivsdestinasjon og være et samlingspunkt for folk i næringen. Prosjektet vil bidra til svært mange positive synergier for befolkningen og næringslivet i regionen, og vil ta en nasjonal rolle i å løfte laksenæringen og turistnæringen ytterligere.

Besøket ble en inspirerende opplevelse, og samlingen med engasjerte interessenter åpnet for gode samtaler og forsterkede forventninger om at Nærings og fiskeridepartementet sender prosjektet gjennom nåløyet.

Eldar Arne Henden (Eier) og Anders Marthinussen (Forretningsutvikler) er klare for å presentere planene