Standard Atlantisk Laks

Laks fra Pure Norwegian Seafood er oppdrettet i farvannene rundt Vartdal, Aukra, Averøy og Frøya. Siden hele vår produksjon er innrettet etter Pure Princess-standarden, vil også vår konvensjonelle standardlaks ha høy kvalitet. Det er fordi denne har fulgt store deler av konseptet til Pure Princess.