Vanlige spørsmål

 • Brukes det GMO i fiskefôret?

  Nei, våre standarder for fôr forholder seg til europeisk regelverk, som ikke tillater bruk av GMO i næringsmidler. I praksis betyr dette at det maksimalt tillates et innhold av 0,9 % GMO, og dette innholdet må være utilsiktet. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er ikke å tillate et visst innhold GMO, men en konsekvens av at for eksempel bønder ikke kan sikre seg 100% mot fremmede frø som kommer med vinden.

 • Er fisken antibiotikabehandlet?

  Som hovedregel ikke. Forebyggende bruk av antiobiotika er totalforbudt, og i de aller fleste tilfeller vil det aldri brukes i løpet av fiskens livssyklus. Begrenset bruk av antibiotika tillates likevel brukt i tilfeller der det er nødvendig og forskrevet av veterinær. Dette skal under ingen omstendigheter skje i løpet av de 6 siste månedene før slakt, og dersom det skjer i løpet av 12 måneder før slakt må vi ta ut tilleggsanalyser.

 • Inneholder laksen farlige stoffer?

  Som produsent av laks er vi del av de nasjonale overvåkningsprogrammene som skal sikre at innholdet av uønskede stoffer ikke overstiger de felles europeiske grenseverdiene. I tillegg har vi et eget prøveprogram der vi tar ut fremmedstoffprøver tre ganger årlig. Resultatene viser at våre produkter er svært langt unna grenseverdiene og ikke langt unna gjennomsnittet for norsk laks. For eksempel ligger inneholdet av PCB og dioksiner rundt 10% av grenseverdier. Dette innebærer at fisken er sunn og trygg å spise.

 • Selger dere direkte til forbruker?

  Som hovedregel selger vi kun til bedriftskunder og har ikke kapasitet til å selge produkter direkte til forbruker. Men følg gjerne med, vi er i rivende utvikling!

 • Selger dere også hvitfisk?

  Sannsynligvis ikke. Vi leverer hovedsaklig de produktene som er beskrevet under «våre produkter», men vurderer alle seriøse forespørsler for å se om vi kan hjelpe.

 • Jeg kjenner en fyr. Kan dere levere 150 tonn høykvalitets laks hver uke fra og med neste uke?

  Sannsynligvis ikke. Vi selger et unikt og populært produkt, og veien fra rognkorn til fersk laks tar tre år. Men kontakt gjerne vår salgsavdeling, så ser vi på hva som er mulig.